Aktiviteter

På våra nätverksfrukostar får du träffa andra lokala företagare och företagsledare för att bygga nya affärsrelationer, diskutera idéer, möjligheter, utmaningar, samarbeten och givetvis skapa affärer. Du kommer även att få lyssna på experter inom olika aktuella ämnen. Nätverksfrukostarna arrangeras varannan fredagsmorgon. Frukosten köps på plats till självkostnadspris, 130kr.  

Fredag, 12 april 
Kl 07:30 till 08:30

Best Western John Bauer Hotel
Södra Strandgatan 15
553 20  Jönköping

Fredag, 26 april 
Kl 07:30 till 08:30

Best Western John Bauer Hotel
Södra Strandgatan 15
553 20  Jönköping

Fredag, 10 maj 
Kl 07:30 till 08:30

Best Western John Bauer Hotel
Södra Strandgatan 15
553 20  Jönköping

Fredag, 24 maj 
Kl 07:30 till 08:30

Best Western John Bauer Hotel
Södra Strandgatan 15
553 20  Jönköping

Fredag, 21 juni
Kl 07:30 till 09:00

Best Western John Bauer Hotel
Södra Strandgatan 15
553 20  Jönköping

Onsdag, 5 juni – Afterwork
Kl 17:00 till  cirka19:00

Best Western John Bauer Hotel
Södra Strandgatan 15
553 20  Jönköping

Fredag, 23 augusti
Kl 07:30 till 09:00

Best Western John Bauer Hotel
Södra Strandgatan 15
553 20  Jönköping

Fredag, 6 september
Kl 07:30 till 09:00

Best Western John Bauer Hotel
Södra Strandgatan 15
553 20  Jönköping

Fredag, 20 september
Kl 07:30 till 09:00

Best Western John Bauer Hotel
Södra Strandgatan 15
553 20  Jönköping

Fredag, 4 oktober
Kl 07:30 till 09:00

Best Western John Bauer Hotel
Södra Strandgatan 15
553 20  Jönköping